Jeg tror på at alle er lige i døden,

jeg respekterer forskellige trosretninger og hjælper gerne ALLE uanset tro.

Ring op

Ring til mig, når det passer dig, eller send mig en besked, så ringer jeg tilbage. Tlf. 74542912

hCaptcha

Mit mål for vores samarbejde:

· Skabe ro og overblik


· At have tid, nærvær og empati

· At vise omsorg for detaljer


· At afspejle respekt for afdøde der er midtpunkt


· At vise åbenhed og ærlighed

· At være en professionel og god
vejleder

· At oplyse og vejlede om priser

Grethe Boisen's Begravelsesforretning

Det er min fornemste opgave at hjælpe og vejlede dig, til den helt rigtige afsked.
Jeg ser mig selv som vejleder, og forsøger at belyse alle de muligheder der er i din situation, valget skal være dit. Det er dig der kendte afdøde og ved hvilke valg, der er mest i ånd med afdødes ønsker og personlighed.


Der kan være og er så mange måder at gøre det på, mange regler og opgaver fra situation til situation, sted til sted, fra familie til familie og ikke at forglemme økonomisk. Der kan være mange som gerne vil hjælpe med råd, så det bare bliver mere uoverskueligt, eller du vil måske lave nogle opgaver selv. Jeg samler trådene, holder tungen lige i munden, er din hjælp og lige ved hånden, hele tiden gennem forløbet.


Der er kun den ene gang for afskeden, den skal gerne blive en dag som du med tiden trods alt, kan se tilbage på som en god og værdig afsked med et kært menneske.